Tradiční svatební zvyky část II. - Házení kytice

Svatební zvyk: Házení kytice a její původ

Svatební zvyky jsou důležitou součástí svatebních obřadů po celém světě a každý z nich nese svůj vlastní význam a tradici. Jedním z nejoblíbenějších a nejznámějších zvyků je házení kytice, který je běžný i na českých svatbách. Tento akt, kdy nevěsta hází svou svatební kytici mezi svobodné ženy, má hluboké kořeny a symboliku, která sahá až do dávné minulosti.

Původ a historie

Házení kytice má své kořeny ve starověkých pohanských tradicích. Ve středověké Evropě byly svatební kytice často tvořeny z aromatických bylin, které měly odhánět zlé duchy a přinášet štěstí a prosperitu. Květiny byly také symbolem plodnosti a nového začátku.

Tradičně se věřilo, že kytice přináší štěstí a že dotyk s ní přenese část tohoto štěstí na jinou osobu. Postupem času se z tohoto dotyku vyvinul zvyk, kdy nevěsta házela kytici mezi svatebčany, aby předala své štěstí dál.

Průběh zvyku

Házení kytice obvykle probíhá na konci svatebního dne, často po hlavním jídle a tanci, kdy je atmosféra uvolněná a všichni hosté jsou shromážděni. Nevěsta se postaví zády k shromážděným svobodným ženám a bez dívání hodí kytici přes rameno.

1. Shromáždění svobodných žen: Svobodné ženy, tedy ty, které ještě nejsou vdané, se shromáždí na jednom místě a připraví se na chycení kytice.

2. Házení kytice: Nevěsta se postaví zády k nim a hodí kytici přes rameno. Ženy se snaží kytici chytit, protože se věří, že ta, která kytici chytí, bude další na řadě ke sňatku.

3. Chycení kytice: Žena, která chytí kytici, je obvykle obklopena gratulacemi a často i žertovnými komentáři o tom, že bude další nevěstou.

Symbolika a význam

Házení kytice má silnou symboliku spojenou s plodností, štěstím a budoucím manželstvím. Představuje předání štěstí a požehnání z nevěsty na další ženu. Tento zvyk také přináší do svatby prvek zábavy a naděje, že láska a štěstí budou pokračovat.

Kytice sama o sobě je symbolem krásy, růstu a nového začátku, což jsou atributy, které jsou v manželství velmi ceněny. Chycení kytice je považováno za dobré znamení a často se o něm mluví jako o předzvěsti budoucího sňatku.

Moderní variace

V moderní době se tento zvyk stále drží, ale může být upraven podle preferencí novomanželů. Některé páry mohou zahrnout i svobodné muže, kteří chytají například podvazek nevěsty. Jiní mohou místo házení kytice uspořádat losování nebo jiný druh zábavného rituálu, který zahrnuje více hostů.

Házení kytice je tradiční svatební zvyk, který přináší radost, naději a zábavu do svatebního dne. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a nese s sebou silnou symboliku. Tento rituál nejenže spojuje starobylé tradice s moderními oslavami, ale také vytváří nezapomenutelné chvíle pro nevěstu, svatební hosty a zejména tu šťastnou ženu, která kytici chytí.